Complimenten en klachten

U bent niet tevreden over uw podotherapeut?


Uw podotherapeut doet er alles aan om uw gezondheidsklachten zo goed mogelijk te
behandelen. Dit gebeurt in overleg met u en uitsluitend met uw toestemming. Toch
kan het gebeuren dat u niet tevreden bent en een klacht heeft over de behandeling
zelf of over de manier waarop de podotherapeut met u omgaat. Als u niet tevreden
bent over uw podotherapeut, dan is het van belang dat u dat kenbaar maakt. In
eerste instantie voor uzelf, maar ook in het belang van andere patiënten en het
waarborgen van de kwaliteit van de podotherapie.

Wat kunt u doen?


De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk
vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen
een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen
zorg ( Wkkgz ).
De wet stelt dat iedere zorgaanbieder (dus ook onze podotherapiepraktijk) vanaf 1
januari 2017 de verplichting heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan te
stellen. Hiervoor is Podolympia aangesloten bij het Klachtenloket Paramedici
De klachten- en geschillenregeling Paramedici wordt uitgevoerd door het
Klachtenloket Paramedici (KLP). Hiervoor is er een website
www.klachtenloketparamedici.nl en een loket waar cliënten, als zij niet tevreden zijn
over de geboden paramedische zorg, terecht kunnen met vragen (030-3100929
tussen 09.00 – 12.30 uur / info@klachtenloketparamedici.nl). Daarnaast is een
externe klachtenfunctionaris aangesteld en is een geschillencommissie gevormd.
Deze bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, een ambtelijk secretaris, een
cliëntvertegenwoordiger en een lid beroepsgenoot.

Heeft u een compliment of een klacht die u wilt delen? Vul dan onderstaand contactformulier in. Wij reageren binnen twee werkdagen.
U kunt ons ook bellen op: 0164-312312 of 0165-223223 

Let op: Gegevens vermeld op deze pagina zijn uitsluitend bedoeld voor complimenten en klachten en niet voor het maken van afspraken. Indien u een afspraak wilt maken, dan kunt u hier een praktijk bij u in de buurt zoeken.

Maak direct een afspraak

Bel ons dan via het telefoonnummer:
Praktijken Bergen op Zoom en Woensdrecht
0164-312312

Praktijk Roosendaal 
0165-223223 

Wij zijn telefonisch bereikbaar van:.

maandag tot vrijdag
08.30 – 17.30

0

Contactformulier